Zásady publikace na WM Help - www.WMHelp.cz

Zásady publikace na WM Help


Níže uvedené pokyny by měl dodržovat každý, kdo chce na WM Help publikovat své vlastní články, vkládat nové soubory ke stažení nebo se jakkoliv jinak podílet na vytváření obsahu našeho portálu.

Publikační konvence WMHelp.cz:

Perex a název článku:

1) Název článku se nikdy nesmí opakovat! U seriálů s pevným počtem článků řešitelné pomocí číslování jednotl. částí ve tvaru (1. část), u seriálů s blíže neurčeným počtem částí číslovkou ve tvaru (1), u rubriky datem ve tvaru - DD. MM. RR.
2) V názvu článku nesmí být použita dlouhá pomlčka "–" (pozor při kopírování textu z Wordu!), ale jen krátký znak mínus "-".
3) Obrázky v perexu (záhlaví článku) musí mít výšku standardně 70 bodů (nikdy ne více!).
4) HTML adresa obrázku v perexu musí být vždy úplná (tzn. nikoliv např. "//news/Terminal.jpg" ale správně "http://www.wmhelp.cz/news/Terminal.jpg").


Odkazy:

1) Aktivní odkazy v článcích vždy tučně.
2) Využít maximálního možného prolinkování mezi jednotl. částmi portálu WM Help.
3) Zmínky o jednotl. sekcích WM Help jako aktivní link do odpovídající sekce. Např. sekce download: download.
4) Zmínky o jednotl. sekcích WM Help s malým počátečním písmenem (např. "tipy&triky").
5) Minimálně každá první zmínka v článku nebo jiných částech portálu o libovolném freeware musí být prolinkována na stránku tohoto freeware v sekci download. Pokud se zde odpovídající freeware zatím nenachází, je nutno jej tam nejprve vložit.


Obecné zásady:

1) Max. šířka obrázku nebo jiného objektu v článku 550 pixelů.
2) Číslovky se zapisují tak, že tisíce jsou proloženy mezerou a musí být použita desetinná čárka, nikoliv tečka (např. 23 000,- Kč).
3) Mezi číslem a jednotkou vždy vkládat mezeru (např. 2 MB nebo 1250 mAh), kromě případů gramatických výjimek (např. 5cestné tlačítko).
4) Cena produktů a služeb v zahraničních měnách se zapisuje v tomto tvaru: 25,49 EUR a nebo 100 USD (popř. lze i 100 dolarů).
5) Nepoužívat příponu "-ti", takže např. namísto "5-ti cestné tlačítko" píšeme "5cestné".
6) Jméno popisovaného a nebo pro obsah textu důležitého produktu, služby, firmy, osoby aj. minimálně v první zmínce vždy tučně.
7) Pokud článek není koncipován vysloveně jako rozhovor, uvádět citovanou přímou řeč v uvozovkách a kurzívou.
8) Konkrétní funkce z menu systému, aplikací či samotné systémové nástroje vždy kurzívou.
9) Tlačítka uzavřít do hranatých závorek [], přičemž obsah závorek je kurzívou (např. [Done]).
10) Jako formát pro dokumenty ke stahování upřednostňovat formát PDF, vedle aktivního odkazu umístit tuto ikonku: <img src="http://www.wmhelp.cz/PDF.gif" align="right" width="32" height="32">.
11) Souborové přípony a označení formátů vždy velkými písmeny - verzálkami (PDB, PRC, XLS, TXT, MP3, ZIP, JPEG, ...).
12) Jména redaktorů jako aktivní odkazy na všechny jejich profily - např. Badel.
13) Na konci recenzí používat tzv. štítkové hodnocení, kde vyšší počet štítků reprezentuje lepší hodnocení:
14) U výjimečných produktů lze udělit ocenění WM Help doporučuje podle pravidel uvedených v článku WM Help doporučuje.
15) Pokud to charakter textu dovoluje, je lepší psát v první osobě množného čísla (např. "Tentokrát se zaměříme na..." než "Tentokrát se zaměřím na...").
16) Některá základní typografická pravidla:
- před vykřičníkem, otazníkem, tečkou, čárkou ani středníkem se nikdy nevkládá mezera. Za těmito znaménky se naopak vkládá mezera vždy!
- za první závorku ( se nevkládá mezera, předano!
- před druhou závorku ) se nevkládá mezera, zaano!
17) Další publikační zvyklosti doporučujeme nastudovat na stránkách www.jakpsatweb.cz.


Vhodné tvary některých specifických termínů:

1) E-TEN, nikoliv E-Ten nebo jiné tvary.
2) Glofiish, nikoliv GLOFIISH nebo jiné tvary.
3) Mio, nikoliv MIO nebo jiné tvary.
4) Přístroje palm s malým "p", pokud se nejedná o vlastní název výrobce nebo produktu (např. "můj první palm", ale "můj první Palm T|X" - podobně jako se píše "zánovní škodovka", ale "automobilka Škoda" nebo "Škoda Superb".
5) Neodporuje-li to potřebám textu, užíváme jako obecné označení platformy Windows Mobile nikoliv Pocket PC.
6) Správné označení přístrojů s dotykovým displejem je Pocket PC nikoliv PocketPC.
7) Alespoň v prvním výskytu v textu preferujeme úplné označení platformy - tj. Windows Mobile Pocket PC Edition nebo Windows Mobile Smartphone Edition.
8) ActiveSync, nikoliv Active Sync.
9) Palm OS s mezerou mezi "Palm" a "OS".
10) Používat oddělovač "|" v názvech palmů (např. "Tungsten|T")
11) Treo XXX (tzn. s mezerou mezi "Treo" a např. "650").
12) Treo s velkým "T" i když není uveden konkrétní model.
13) PDA, nikoliv pda, upřednostňovat ale označení "komunikátor" nebo "smartphone".
14) Slovo Internet s velkým "I" (pokud se jedná o celosvětovou počítačovou síť).
15) wi-fi, nikoliv WiFi, Wi-Fi nebo jiné tvary.
16) Bluetooth s velkým "B".
17) online a offline, nikoliv on-line a off-line.
18) eShop, nikoliv e-shop nebo jiné tvary.
19) hires a lowres, nikoliv Hi-res a Low-res nebo jiné tvary.
20) e-mail, popř. mail nikoliv email nebo jiné tvary.
21) displej, nikoliv display.
22) scanner, nikoliv skener.
23) Nepoužíváme "clickat", "ťukat" ani podobné výrazy, ale "tapat" - tzn. "tapnout", "tapnutí" atp.Nedodržování těchto pravidel a následná korektura ze strany redakce má vliv na výši autorského honoráře!Poslední aktualizace: 1. 6. 2008

Copyright © www.WMHelp.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 10.05. 2007 (1449 čtenářů)

[ Zpět ]

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty

Letní zahrady, skleníky, zahradní nábytek, plastové doplňkyWebmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály WMHelp.cz, informace ze světa Windows Mobile, asistenční služby. ISSN 1802-5684
RSS News | RSS Downloads | Atom News | Atom Downloads | Plucker Text | Plucker Color | Plucker Gray | PDA verze | Právní ujednání | Ochrana osobních údajů